top of page

Arbeidsliv og arbeidsrett

For arbeidstaker

En fulltidsansatt tilbringer halvparten av sin våkne tid, i arbeidsuken, på jobb.
 
Når det da skjærer seg eller oppstår usikkerhet/uenighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, eller mellom kollegaer, kan dette gjøre store innhugg i livskvaliteten.

Det er i seg selv ikke noe kjekt å stå i en konflikt eller kjenne på usikkerhet eller misnøye rundt og i jobben din.
 
I tillegg har du gjerne investert mye tid og krefter på å kvalifisere deg for akkurat denne jobben.
 
Du har lagt igjen mye av deg selv og ytt mye for å fylle stillingen din.

Det har store økonomiske og emosjonelle konsekvenser for deg om du skulle komme i en ikke villet oppsigelsessituasjon, eller på annen måte stå i vanskeligheter på arbeidsplassen.

I noen tilfeller går det også utover privatlivet og på helsa løs.
 
Da kan det være viktig og riktig å søke juridisk bistand.
 
Å få hjelp av noen som kjenner prosessen og regelverket.
 
Noen som kan kjempe din sak sammen med deg.
 
Noen som har forståelse for din situasjon, men som samtidig har tilstrekkelig uavhengighet i forhold til saken, og derfor kan gi deg råd og støtte i forhold til å løse saken på best mulig vis sammen med deg.
 
I Serjen er vi spesialisert innen arbeidsrett, forhandlinger og tvisteløsning.
 
Vi oppfordrer deg til å kontakte oss om du står i en situasjon i arbeidsforholdet ditt du ønsker å få en ekstern vurdering av eller ellers bli bistått i og støttet gjennom.

Vi er klar til å hjelpe deg med dine arbeidsrettslige spørsmål og utfordringer.

bottom of page