top of page

Arbeidsrett og arbeidsliv

For bedrifter og arbeidsgivere

Gode prosesser i forhold til og god forståelse av reglene som gjelder i forhold til arbeidsrett og arbeidsliv er, for en arbeidsgiver, helt sentralt.
 
Du som ønsker å bygge opp og eller lede en bedrift, praksis eller organisasjon av en viss størrelse vil, etterhvert som du lykkes, trenge ansatte. Disse må ledes innenfor de rammer regelverket oppstiller.

Når din ambisjon blir virkelighet, og du er eller kommer i posisjon til å gjøre ansettelser, er det store potensielle besparelser og inntjeningsmuligheter i å gjøre det riktig. 

I forhold til regelverket naturligvis, men også i et bedriftsøkonomisk perspektiv.
 
Det er svært kostnads- og ressurskrevende med utskifting av ansatte, og eller ansatte som ikke drar fullt ut i samme retning som arbeidsgiver ønsker å gå.
 
For ikke å snakke om tvister i arbeidsforhold. De koster! Økonomisk og emosjonelt.
 
Vi i Serjen er opptatt av din profesjonelle suksess og bunnlinje.
 
I forlengelsen av dette har vi erfart at i praktisk talt alle bedrifter, er menneskene den viktigste ressursen. Helhjertet og god forvaltning av menneskelige ressurser har et stort avkastningspotensiale!
 
Å tiltrekke seg og holde på de rette menneskene, er mer enn et spørsmål om arbeidsrett alene.

Arbeidsrettslige regler ligger naturligvis i bunn og skal følges.
 
Men det er også et spørsmål om en helhetlig HR-strategi, hvor forebygging av tvister, seleksjonskriterier, personalpolitikk, arbeidsmiljøhensyn, medarbeidertilfredshet og bygging av organisasjonelle verdier blant alle medarbeiderne, er blant de sentrale momentene.

I Serjen er vi spesialister på arbeidsrett. Men vi bringer også en annen dimensjon inn i vår tjenester. Vi har lang fartstid i, og bred kompetanse på, organisasjonsbygging og -ledelse.
 
Vi forstår oss på dette utover vår juridiske spisskompetanse.

Derfor er vi spesielt godt skodd for å rådgi arbeidsgivere i alle faser og aspekter av et arbeidsforhold. Juridisk, i et HR-perspektiv og i et organisasjonsutviklingsperspektiv.
 
Vi rådgir og samarbeider med våre næringslivsklienter i Haugesund og omegn, med et klart formulert siktemål om å finne den løsningen som leder til det beste resultatet for din bedrift.

Vi er klare for å hjelpe deg med å løse alle utfordringer av arbeidsrettslig art.

bottom of page