top of page

Avtaler om kjøp og forbrukerkjøp

De fleste gangene privatpersoner kjøper noe, er det som forbrukerkunde, altså at du som privatperson kjøper noe av en næringsdrivende.
 
Som forbruker i Norge står du relativt sterkt.
 
Samtidig har du plikter såvel som rettigheter også i en forbrukerkjøpsavtale.
 
Som for avtaler flest, inngås, gjennomføres og avvikles de fleste forbrukerkjøpsavtaler knirkefritt.

Men ikke alltid. Og er det snakk om store nok avvik i det man har fått i forhold til det man har betalt for, vil man gjerne forfølge sitt krav.

I de mindre kontraktuelle forholdene håndterer du det like greit selv.

Men når det blir snakk om større verdier i forbindelse med viktige kjøp, som f.eks. huskjøp, bilkjøp, oppussing, tomteopparbeidelse, større reiser med mer, kan det være vel verdt investeringen å knytte til seg juridisk bistand.
 
Dette gjelder også når du faller utenfor forbrukerkjøpslovgivningen. Det vil normalt være tilfelle der en privatperson kjøper av en annen privatperson.
 
Er beløpet stort nok, eller tvisten omfattende og krevende nok, kan det å få hjelp av profesjonelle til å vurdere eller håndtere saken sammen med deg, være sterkt å anbefale.

Skulle du havne i en situasjon der du har spørsmål som knytter seg til plikter og rettigheter i forbrukerkjøp eller andre kjøp, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Vi i Serjen står klar til å hjelpe deg med dine juridiske utfordringer og spørsmål innen kjøp og forbrukerkjøp.

bottom of page