top of page

Avtaleskolen

Avtaleskolen er en serie artikler hvor helt grunnleggende avtalerettslige begreper og størrelser gjennomgås.
 
Vi legger opp til at dette skal være "folkeopplysende" informasjon, slik at vi er oss bevisste på å ikke bli for juridisk-tekniske.
 
Samtidig er det slik at disse grunnleggende størrelsene og begrepene er nettopp det - grunnleggende. Derfor er dette god kunnskap å ha med seg i ryggsekken enten man skal inngå små eller store avtaler/kontrakter som privatperson eller næringsdrivende.
 
God lesning!  

Brun Black Friday Boks Salg Instagram In

Pacta sunt servanda betyr:

 

Avtaler skal holdes.

Konseptet betegnes gjerne som hjørnesteinen i avtaleretten.

Les artikkelen om Pacta Sunt Servanda.

Hva er det som skaper bindende kraft i avtaler?

 

Hva og hvor mye skal til?

Les mer om dette i del 2 av Avtaleskolen.

Klikk på bildet og lær mer.

Hva er et løfte i avtalerettslig forstand?

 

Hva betyr det for deg når du avgir eller mottar et løfte?

Les mer om dette i del 3 av Avtaleskolen.

Klikk på bildet og lær mer.

bottom of page