top of page

Eiendom for private

Så og si alle voksne mennesker kommer i sitt liv i større eller mindre grad borti spørsmål av rettslig art knyttet til eiendom.

Det kan være spørsmål knyttet til husleie som leietaker eller utleier, kjøp og salg av eiendom, spørsmål om bruksretter, veiretter, naustretter eller andre  privatrettslige plikter og rettigheter, eller spørsmål knyttet til regulering og andre offentligrettslige størrelser mv.
 
Noen av de befatninger du får på det eiendomsrettslige området håndterer du fint selv. Men samtidig er det mange spørsmål knyttet til eiendomsrettslige aspekter som innebærer kompliserte vurderinger både juridisk og økonomisk. I slike tilfeller er det erfaringsmessig gunstig for deg å søke kompetent juridisk bistand.  
 
Serjen bistår med rådgivning i forbindelse med både statisk og dynamisk eiendoms-/tingsrett, altså både spørsmål som oppstår i kraft av eierskap og spørsmål som oppstår ved overdragelse av rettigheter knyttet til eiendom.

Vi bistår deg gjerne i spørsmål på dette rettsområdet. 

bottom of page