top of page

Entrepriserett

Bygg- og anleggskontrakter

Vurderinger innen entrepriserett og således i bygg-  og anleggskontrakter er ofte sammensatte, går over lang tid, har mange aktører, mange bevegelige deler, et tidvis sterkt framdriftspress, og det er gjerne store summer involvert.
 
Da er det gode grunner for å søke ekstern bistand så tidlig som mulig om det er noe man som byggherre, hovedentreprenør eller underentreprenør kjenner seg usikker på eller ønsker å kvalitetsikre.

Slike spørsmål kan oppstå i alle prosjektets faser. Spørsmål om regelverk, spørsmål om forhandlingsutspill, om organisering, om kontraktsinnhold/-klausuler, eller om tvisteløsning.
 
Serjen har bredt forankret kompetanse innen dette kontrakts- og forretningsområdet.
 
Vi oppfordrer deg til å kontakte oss om du vurderer å knytte til deg juridisk bistand i følge med din involvering i et bygge-, anleggs- eller entrepriseprosjekt.

Vi er klar til å hjelpe deg i spørsmål om entrepriser, eller bygg- og anlegg ellers.

bottom of page