top of page

Erstatning og forsikring

Alt etter hvilken rolle du har i en skadesituasjon, vil du kunne bli avkrevd eller ha krav på erstatning.
 
Erstatningssaker er sammensatte. Og som skadelidt, så vel som skadevolder, kan dette være saker som er tunge, vanskelige og vonde.
 
Både i den enkelte sak, men også med tanke på at det finnes veldig mange forskjellige erstatningsordninger, -grunnlag og -situasjoner.
 
Noen ganger er saken åpenbar av typen case closed. De fikser du stort sett best selv.

Men ofte er det kompliserte regler, vurderinger og tolkninger, både i forhold til jus og faktum, som kommer i spill.
 
I tillegg kan det være vanskelig å kartlegge og dokumentere hvor stor erstatningen skal være.

Har man krav på erstatning, kan det oppleves ressurskrevende å stå opp mot en mektig motpart, som for eksempel et forsikringsselskap eller Norsk pasientskadeerstatning, når man er uenige i om det er et ansvarsgrunnlag eller om erstatningens størrelse.

I en slik situasjon er det ofte tilrådelig å knytte til seg juridisk bistand.
 
Serjen har lang erfaring og gode resultater som juridiske bistandsytere i erstatningssaker.
 
Kommer du i en situasjon hvor du ønsker vurdert din erstatningsrettslige situasjon, eller ellers ønsker bistand i erstatningsrettslige spørsmål, oppfordrer vi deg til å kontakte oss.

Vi står klar til å yte deg kompetent bistand.

bottom of page