top of page

Forhandling

Forhandling og forhandlingskompetanse er helt grunnleggende størrelser i vår virksomhet.
 
Men også for deg som privatperson, ansatt, arbeidsgiver eller næringsdrivende, består hverdagene i prinsippet av en lang rekke større og mindre forhandlinger.

I Serjen satser vi aktivt på å utvikle egen og klienters forhandlingskompetanse.
 
Vår erfaring er at det ressursbruk på forhandlinger kaster av seg.

Dette gjelder i forretningsmessige forhandlinger når man skal komme frem til det nærmere innholdet i en avtale, men også etter at en eventuell uenighet mellom partene har oppstått i et avtaleforhold eller ellers.
 
Det er bare unntaksvis objektivt sett grunn til å ta en sak til retten. Vi har selvfølgelig solid prosedyreerfaring og -kompetanse også, men forhandlinger er kjernen i enhver advokats hverdag. 
 
En godt planlagt og gjennomført forhandling er av stor verdi for klienten.  
 
For å få til gode forhandlinger er det nødvendig å gjøre gode forberedelser, gjøre grundige vurderinger av hva man ønsker å oppnå, og legge en strategi for å komme dit.  
 
Serjen har svært god erfaring med, og kunnskap om, forhandlinger.
 
Slik vi ser det er vår spisskompetanse på dette feltet den enkeltstående ferdigheten som skaper mest verdi og fører til flest løsninger for våre klienter.

Vi bistår deg i dine forhandlinger, enten de er små eller store. 

bottom of page