top of page

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt gir den som gir fullmakten muligheten til å bestemme hvem som skal ivareta han eller hennes personlige og eller økonomiske interesser, om fullmaktgivers mentale og eller fysiske helbred blir så dårlig at han/hun ikke evner å ivareta egne interesser.
 
Alternativet er at det offentlige ved Fylkesmannen overtar ved offentlig vergemål.
 
For mange fremstår det som et mer tiltalende, hensiktsmessig og mer verdig alternativ med en fremtidsfullmakt.

Vi har laget en brosjyre om fremtidsfullmakt som omhandler det vi mener er de mest sentrale aspektene i forhold til å opprette fremtidsfullmakt.

Vi har også tatt med et eksempel på en (ren) fremtidsfullmakt.
 
Last ned brosjyren i pdf-format her, eller bestill den på Klientservice@serjen.no.

bottom of page