top of page

Konkurs og insolvens

Noen ganger oppnår man ikke de økonomiske resultatene man ønsker som bedriftsleder/-eier. Man kan oppleve å stå i midlertidige eller varige betalingsproblemer. Blir det ille nok, kan det oppstå insolvens, som igjen fører til at man blir begjært konkurs eller at man selv plikter å melde oppbud.

Det kan være en vanskelig vurdering om betalingsproblemene er forbigående eller av permanent art, samtidig som akjselovgivningen har regler om blant annet forsvarlig egenkapital, oppbudsplikt og personlig ansvar for ledelse, styre og aksjonærer.
 
Dersom man ser at man har en utfordrende øknomi i bedriften, og ikke kan fastslå at dette er forbigående, vil man i mange tilfeller være tjent med å søke juridisk bistand. Dette kan for eksempel gjelde i forhold til spørsmål om man er insolvent i konkursrettslig forstand, om oppbudsplikt har oppstått, om det kan inngås realistiske avtaler med kreditorer, eller om det er mulig å hente inn frisk kapital ved emisjon eller lån, mv.  
 
Serjen bistår med rådgivning i forbindelse med insolvensvurderinger, oppkapitaliseringer, gjeldsforhandlinger og øvrige konkurs-/insolvensrettslige spørsmål.

Vi bistår gjerne i spørsmål på dette rettsområdet. 

bottom of page