top of page

Kontrakter og avtaler

Kontraktsrett for næringslivet

For å lykkes langsiktig som bedriftseier, arbeidsgiver og i alle andre profesjonelle sammenhenger, er det helt avgjørende at du sikrer deg at du inngår gode, solide og resultatskapende kontrakter og avtaler.

Det er også slik at det er mange, tildels kompliserte, spørsmål som oppstår i alle faser av avtaler og kontrakter. Når de blir til, når de skal oppfylles, når de skal avsluttes og når det oppstår tvist i kontrakts-/avtaleforholdet.

Vi i Serjen har lang erfaring i kontrakts- og avtalehåndtering over hele kontraktens/avtalens livsløp.
 
Når vi jobber med problemstillinger knyttet til kontraktsrett for næringslivet ser vi igjen og igjen at det har stor verdi å innhente juridisk bistand på et tidlig tidspunkt, om man overhode er i tvil om hva avtalen skal inneholde, hvilke regler som gjelder, og hvordan man sikre seg best mulig mot støy, tvist, fortvilelse og økonomiske tap i kontraktsforholdet.
 
Mange dyre og ellers ressurskrevende tvister og krangler kunne vært unngått om man hadde tatt seg tid til å inngå en grundigere, og til forholdene bedre tilpasset avtale, i forbindelse med avtaleinngåelsen.
 
Men også det å være på bittet under gjennomføringen, følge opp rapporterings- og lojalitetsforpliktelser, og generelt jobbe for å være i forkant, virker forebyggende og gir gjerne et positivt utslag både på bunnlinja og for nattesøvnen.

Det er også slik at når en tvist har oppstått, eller er i ferd med å oppstå, kan det være en god investering å knytte til seg ekstern kompetanse.
 
Ikke bare har vi i Serjen spisskompetanse på juridiske spørsmål på dette rettsområdet, herunder kontrakts- og avtaletolkning. Vi vil også kunne se på stridstemaene med mer objektive øyne, slik at sannsynligheten for at avgjørelser blir tatt på emosjonell basis og i frustrasjon, reduseres betraktelig.
 
Står du eller din bedrift i en situasjon hvor det har oppstått kontrakts-/avtalerettslige spørsmål du ønsker vurdert eller ellers bli bistått i, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.  

Vi står klar til å hjelpe deg med de spørsmålene du har i forhold til avtaler og kontrakter.

bottom of page