top of page

Kontrakter og avtaler

For privatpersoner

Som privatperson inngår du så og si hver eneste dag avtaler.
 
Det kan være mindre ting, som dagligvare- eller kleskjøp, eller det å løse en bussbillett.
 
Men du inngår også større avtaler i løpet av livet, hvor den økonomiske og følelsesmessige investeringen din er større.
 
For eksempel når du kjøper hus, hytte, leilighet i utlandet, bil, eller når du inngår en arbeidskontrakt.
 
De aller fleste kontrakter og avtaler for privatpersoner avvikles, heldigvis, uten problemer.
 
Men innimellom oppstår det usikkerhet eller uenighet mellom avtalepartene.
 
Dette kan knytte seg til hva som faktisk er avtalt, hvilke betingelser som gjelder, hva regelverk og juss sier, hva man gjør om noe ikke går som planlagt, og hvordan man løser en konflikt i avtaleforholdet.

Slik usikkerhet og uenighet kan oppstå i alle faser av en avtale sitt livsløp:
 
Planleggingsfasen, på forhandlingsstadiet, ved inngåelsen, under gjennomføringen eller ved avslutningen.

Serjen har lang, tung og rikholdig erfaring og kompetanse når det gjelder å bistå våre private klienter i kontrakts- og avtalerettslige spørsmål.
 
Opplever du usikkerhet eller uenighet i, eller ellers har spørsmål av juridisk art, knyttet til et avtale-/kontraktsforhold, oppfordrer vi deg til å kontakte oss!

Vi er klar til å hjelpe deg med dine avtale- og kontraktsrettslige spørsmål og utfordringer.

bottom of page