top of page

Næringseiendom

Så og si alle næringsdrivende, og eller ledere, kommer i sitt profesjonelle liv i større eller mindre grad borti spørsmål av rettslig art knyttet til næringseiendom.

Det kan være spørsmål knyttet til husleie som leietaker eller utleier, kjøp og salg av (nærings)eiendom, drift av eiendomsselskap, eller spørsmål knyttet til regulering og andre offentligrettslige størrelser mv.
 
Noen av de befatninger du får på det eiendomsrettslige området håndterer du fint selv. Men samtidig er det mange spørsmål knyttet til eiendomsrettslige aspekter som innebærer kompliserte vurderinger både juridisk og økonomisk. I slike tilfeller er det erfaringsmessig gunstig for den næringsdrivende å søke kompetent juridisk bistand.  
 
Serjen bistår med rådgivning i forbindelse med både statisk og dynamisk eiendoms-/tingsrett, altså både spørsmål som oppstår i kraft av eierskap og spørsmål som oppstår ved overdragelse av rettigheter knyttet til eiendom.

Vi bistår deg i spørsmål på dette rettsområdet. 

bottom of page