Navnet Serjen

Styrke, yrkesstolthet og tilhørighet

Det er flere grunner til at stammen i navnet vårt er Serjen.

Det er et ønske for oss at vi har et sterkt navn som også tar opp i seg verdier og yrkesstolthet.

Navnet Serjen innfrir på alle tre fronter.

Det finner sin opprinnelse i anglosaksisk kultur, og refererer til lovens og krigens tjenere, de såkalte Serjens, Serjents eller Searjants.

En Serjeant at Law var en lovmann som hadde myndighet til å kalle folk inn for domstolen. En Serjeant at War, var en militær offiser med ridders rang.

Disse embedsmenene var edsvorne, og tok sitt profesjonsansvar på dypeste alvor.

En advokat er også i dag edsvoren. Alle norske advokater har avlagt ed på at han eller hun skal fremme rett, hindre urett og ikke bidra til unødig prosess.

Dette er en ed vi tar på alvor, respekterer og lever etter her i Serjen.

Det er også slik at advokat Ståle René Matre, vår grunnlegger, har vært yrkesesoffiser i Marinen i mange år før han ga seg i kast med jus og advokatvirksomhet. Også her er det en tilknytning til navnet Serjen.

Sist, men overhodet ikke minst, er Serjen en sammenstilling av de tre første bokstavene i hans to døtre, Serine og Jennie, sine fornavn.

For oss står derfor Serjen for styrke, yrkesstolthet og tilhørighet.

Det er et navn vi identifiserer oss med og bærer med stolthet.