top of page

Navnet Serjen

Styrke, yrkesstolthet og tilhørighet

Det er flere grunner til at jeg har kalt advokatfirmaet mitt Serjen Advokat.

Alle advokatfirma er nødt til å ha "advokat" eller tilsvarende i foretaksnavnet sitt. Så den biten er grei. 

Men det distinkte navnet Serjen har bakgrunn og betydning jeg vil fortelle dere litt om.

Jeg hadde et ønske om å ha et sterkt firmanavn, som også tar opp i seg verdier, tilhørighet og yrkesstolthet.​

Navnet Serjen innfrir i så måte på alle fronter.​

Ordet Serjen finner sin opprinnelse i anglosaksisk kultur, mange hundre år tilbake i tid, og refererer til lovens og krigens tjenere, de såkalte Serjens, Serjents eller Serjeants.​

En Serjen at Law var en lovmann som hadde myndighet til å kalle folk inn for domstolen.

En Serjen at War, var en militær offiser med ridders rang.​

Disse embedsmennene var edsvorne, og tok sitt profesjonsansvar på dypeste alvor.​

En advokat er også i dag edsvoren.

Alle norske advokater har, i forbindelse med tildeling av vitnemål etter avsluttende eksamen på jusstudiet, avlagt ed på at han eller hun skal fremme rett, hindre urett og ikke bidra til unødig prosess.​

Dette er en ed jeg, som advokater flest, tar på alvor, respekterer og lever etter i jobben min.

Det er også slik at jeg har vært yrkesesoffiser i Marinen i mange år, før jeg ga meg i kast med juss og advokatvirksomhet.

Ergo har jeg en personlig og karrieremessig tilknytning til begge de historiske embetene Serjen at Law og Serjen at Arms.

Sist, men overhodet ikke minst, er Serjen en sammenstilling av de tre første bokstavene i mine to døtre, Serine og Jennie, sine fornavn.​

For meg står derfor Serjen for styrke, yrkesstolthet og tilhørighet.​

Det er et navn jeg identifiserer meg med og lar advokatfirmaet bære med stolthet.

bottom of page