top of page

Ny arvelov

Den 01.01. 2021, trådte den nye arveloven i kraft.

Den nye loven inneholder endringer som berører så og si alle.

Vi har, for å hjelpe deg med å få tak i informasjon og kunnskap som vil hjelpe deg til å få oversikt over de viktigste endringene som gjøres ved innføringen av den nye loven, laget et informasjonsskriv som du laste ned her på denne siden.

Vi har forsøkt å skrive presist og lettfattelig, slik at du får tilgang til de viktigste lovendringene presentert i et språk som lar seg lese for folk flest.

Klikk på bildet av forsiden til vårt infoskriv, og last ned pdf-filen med informasjon om ny arvelov, eller bestill den via epostadressen klientservice@serjen.no.

bottom of page