top of page

Oljeservicenæringen

Kontrakter i olje- og offshoreindustri

En stor del av verdiskapningen i vår region skjer i eller har tilknytning til oljeservicenæringen og offshoreindustrien.

Det inngås daglig kontrakter innenfor dette næringsområdet mellom lokale, nasjonale og internasjonale aktører. Fra de største multimilliardkontraktene til de helt små kontraktene.

Som i annen kontraktsrett er et av de sentrale aspektene at de avtaler som inngås er balanserte i forhold til plassering av risiko. Det er ikke sikkert at akkurat du er tjent med back to back-ordning eller andre mekanismer som altfor ofte blir brukt mer eller mindre automatisk, uten en egen vurdering av om akkurat disse kontraktsverktøyene er hensiktsmessige for akkurat dette kontraktsforholdet.
 
Det er også slik at det er mange, tildels kompliserte, spørsmål som oppstår i alle faser av avtaler og kontrakter på dette næringsfeltet. Når de blir til, når de skal oppfylles, når de skal avsluttes og når det oppstår tvist i kontrakts-/avtaleforholdet.

Vi i Serjen har lang erfaring i kontrakts- og avtalehåndtering over hele kontraktens/avtalens livsløp også på oljeservivcenæringens område.
 
Vi ser igjen og igjen at det har stor verdi å innhente juridisk bistand på et tidlig tidspunkt om man overhode er i tvil om hva avtalen skal inneholde, hvilke regler som gjelder, hvordan risiko skal plasseresm og hvordan man sikrer seg best mulig mot støy, tvist, fortvilelse og økonomiske tap i kontraktsforholdet.
 
Mange dyre og ellers ressurskrevende tvister og krangler kunne vært unngått om man hadde tatt seg tid til å inngå en grundigere, og til forholdene bedre tilpasset avtale, i forbindelse med avtaleinngåelsen.
 
Men også det å være i forkant under gjennomføringen, følge opp rapporterings- og lojalitetsforpliktelser, og generelt jobbe for å være i forkant, virker forebyggende og gir gjerne et positivt utslag både på bunnlinja og for nattesøvnen.

Det er også slik at når en tvist har oppstått, eller er i ferd med å oppstå, kan det være en god investering å knytte til seg ekstern kompetanse.
 
Ikke bare har vi i Serjen spisskompetanse på juridiske spørsmål på dette rettsområdet, herunder kontrakts- og avtaletolkning. Vi vil også kunne se på stridstemaene med mer objektive øyne, slik at sannsynligheten for at avgjørelser blir tatt på emosjonell basis og i frustrasjon, reduseres betraktelig.
 
Står du eller din bedrift i en situasjon hvor det har oppstått spørsmål innen kontraktsrett, selskapsrett eller arbeidsrett du ønsker vurdert eller ellers bli bistått i, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.  

Vi står klar til å gi deg kyndig bistand og bidra til en løsning.

bottom of page