top of page

Prosedyre

Noen ganger finner man at en sak man er involvert i ender opp foran en domstol. Man kan selv ha valgt å anlegge søksmål, eller man kan ha blitt saksøkt av en motpart.
 
Hovedårsaken til at en sak ender opp i retten er at partene er uenige om sakens faktiske side, altså hva som har skjedd, og eller hva som skal bli rettsvirkningene av det som har skjedd. Andre ganger kan det være at man står overfor et uavklart rettslig spørsmål som partene ønsker at en uavhengig domstol skal ta stilling til. 

I Serjen Legal har vi lang erfaring med prosedyreoppdrag på sivilrettens område. 
 
Herunder, men ikke begrenset til, tvister innenfor områdene kontraktsrett, entrepriserett, selskapsrett, arbeidsrett og erstatningsrett.

Vi prosederer  din sak for retten når behovet oppstår. 

bottom of page