top of page

Restrukturering

Det kan være flere situasjoner som oppstår i en bedrifts liv som gjør at man kan eller bør vurdere om selskapet bør/kan gjennomføre en rekapitalisering eller restrukturering.

Skiftende tider og nye behov kan bringe på banen et ønske om kapitalinnskudd og eller gjeldsstrukturering.  
 
Serjen bistår med rådgivning i forbindelse med oppkapitaliseringer, gjeldsforhandlinger og øvrige restruktueringsrelevante spørsmål.

Kanskje trenger du kapital tilført for å dra nytte av vekstmuligheter? Har du hemmende gjeld som du ønsker å få reforhandlet? Er bedriften din i en krevende økonomisk situasjon og en realistisk restrukturering kan være egnet til å få dere over kneika? 

Vi bistår deg i spørsmål vedrørende restrukturering og kapitalisering av din bedrift. 

bottom of page