top of page

Selskapsrett

Alle som driver sin egen bedrift, er aksjonær, daglig leder eller sitter i styret, må forholde seg til selskapsrettens spilleregler.

Selskapsrett er sterkt regelstyrt. Regler som er mange og ofte kan fremstå ofte som kompliserte og uoversiktlige.

Gitt at dette rettsområdet er strengt regulert, kan det få alvorlige konsekvenser om du trår feil. Da snakker vi ikke bare om å havne i ansvar, men også om bunnlinjen og investeringskraften din.
 
Å manøvrere riktig og målrettet i det selskapsrettslige farvann er en sentral suksessfaktor for å lykkes varig i forretnings-, gründer-, investor- og bedriftseierlivet.

Her er det spørsmål som reiser seg og er av betydning allerede fra du planlegger å starte en bedrift, eller ikle deg en annen rolle som er underlagt selskapsrettens regler. For eksempel:
 
Hvilken selskapsstruktur skal du ha?

Er det hensiktsmessig å opprette en holdingstruktur fra starten av?

Er det behov for en aksjonæravtale? Hva bør den inneholde i ditt konkrete tilfelle?

Hva innebærer reglene om styreansvar?

Hvor går grensen for det som anses som forsvarlig aksjekapital?

Skal du fusjonere eller fisjonere?

Skal du selge virksomheten din, eller ønsker du kanskje å kjøpe annen virksomhet?

Skal virksomheten frivillig eller tvungent avvikles?

Serjen besitter kompetanse både når det gjelder forretningsdrift og bedriftsledelse, så vel som selskapsrettslige regler og prinsipper.

Vi er praktisk anlagt, og jobber sammen med deg for å finne og gjennomføre de løsninger som du og din bedrift er best tjent med på lang sikt - og fra sak til sak. 

Har du juridiske eller strukturelle/organisasjonelle spørsmål du ønsker vurdert eller svar på i følge med din rolle som leder, styremedlem, bedriftseier, frittstående aksjonær/investor eller i andre selskapsrettslige roller, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss.

Vi står klar til å bistå deg og din bedrift

bottom of page