top of page

Selskapsstruktur

Optimalisering av selskapsstruktur kan ha positive følger for skatt og merverdiavgift, finansiering og likviditet, risikofordeling, mv.

Skiftende tider og nye behov kan bringe på banen et ønske om en endret selskapsstruktur eller en selskapstransaksjon.
 
Serjen bistår med rådgivning i forbindelse med etablering/omorganisering av selskapsstruktur og bidrar til å finne den optimale løsningen.

Det kan blant annet være tale om å rigge virksomheten for salg, ønske om å omdanne selskap skattefritt eller å opprette holdingstruktur med de fordeler dette har.
 
Vi hjelper deg i spørsmål om strukturering og organisering av dine selskaper. 

bottom of page