top of page

Transaksjoner i næringslivet

Serjen har solid og bred kompetanse innen rådgivning knyttet til ulike typer transaksjoner i næringslivet.

 

Vi har erfaring med blant annet kjøp og salg av virksomheter eller virksomhetsdeler, fusjoner og fisjoner, emisjoner og restruktureringer.

 

Vi bistår herunder med generell juridisk rådgivning ved forberedelse og planlegging, forhandlingsfasen, kontrakt- og dokumentutforming, samt gjennomførings- og iverksettelsesfasen ved selskapsrettslige transaksjoner:

Konkrete eksempler:

  • Kjøp og salg av virksomheter/selskaper innenfor ulike bransjer.

  • Kjøp og salg av aksjer i selskaper.

  • Kjøp og salg av selskapsdeler/innmat.

  • Omorganisering/omdanning og restrukturering av virksomheter

  • Fisjoner, fusjoner og oppkjøp

  • Emisjoner, kapitalforhøyelser, kapitalnedsettelser mv.

  • Utarbeidelse av aksjonæravtaler mv.

  • Oppfølging etter transaksjoner som kjøp av virksomhet og omorganiseringer (F.eks. fusjon eller fisjon)

Serjen bistår både private og virksomheter/bedrifter. Vi håndterer transaksjoner fra de mindre og tradisjonelle, til de større og mer komplekse.

Vi samarbeider naturligvis tett med eksterne aktører som revisorer, øvrig juridisk spisskompetanse og deg, for å sikre at oppdraget løses og gjennomføres på best mulig måte for deg som klient.

I tillegg til å bistå med planleggingen og gjennomføringen, bidrar vi også med ettterfølgende bistand, slik at gjennomføringen helhetlig skjer på en best mulig måte for deg og din bedrift.

Dersom du planlegger kjøp eller salg av virksomhet, ønsker å gjennomføre en omorganisering, sammenslåing, eller kapitalisering av et selskap/virksomhet, er det erfaringsmessig viktig og riktig å engasjere rådgivere på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Serjen hjelper deg med din transaksjon.

bottom of page