top of page

Verdier, visjon og misjon

I Serjen mener vi det er stor prinsipiell likhet i tankesettet og verdigrunnlaget man må ha enten man: 

  1. arbeider med en konkret sak for å oppnå løsninger som er gode for klienten, eller

  2. bygger opp en profesjonell praksis rundt det å juridisk bistå mennesker og bedrifter, med en klar målsetting om å oppnå gode enkelt- og helhetsresultater for de som benytter våre tjenester.

På denne siden forklarer vi litt hvordan vi, som profesjonell aktør, tenker både i forhold til det å bygge vår egen bedrift og praksis, og det å effektivt yte tjenester for deg eller din bedrift/organisasjon.

Kjerneverdier:

Å jobbe med og løse juridiske problemstillinger kan tidvis være krevende. På flere måter. Akkurat som det kan være svært krevende for klienten å oppleve uavklarte situasjoner. 

I medgang er alt greit. Men når man står i vanskelige situasjoner er det viktig at man har et verdigrunnlag å falle tilbake på. Serjen virker i tråd med følgende kjerneverdier:

Autentisitet:

Det går ikke an å drive juridisk rådgivning på lang sikt om man ikke lykkes i å opprette et tillitsforhold mellom klient og rådgiver. Vi er fast i vår overbevisning om at det å være ekte, eller autentisk om du vil, er det aller viktigste når du skal bygge tillit.

 

Du kan jevnt over stole på en som er seg selv, og som også er så lojal mot ditt beste, at han eller hun våger å adressere også svakheter eller problemområder i din konkrete sak. Du trenger ikke å like det du hører, men du vet at det kommer - profesjonelt vurdert - og med deg eller ditt firmas beste for øye.

Faglig kjærlighet:

Steve Jobs sa følgende:

 

"Den eneste måten du kan gjøre fremragende arbeid, er ved å elske det du gjør".

 

Det er vi 100% enige i her i huset.

 

Vi liker også å fusjonere Steve Jobs sitt sitat med det Confusius sa for flere tusen år siden:

 

"Velg en jobb du elsker, og du trenger aldri mer å jobbe en eneste dag av ditt liv".

 

Det er når du kan jobbe utvungent og med kjærlighet til faget ditt at du mest effektivt kan skape de beste resultatene for dine klienter. Det gjør vi her!

Verdiskaping:

I middelalderen visste de å formulere seg kompromissløst! Opphavsmannen til følgende sitat er for oss ukjent, men det gir et godt utgangspunkt for vår måte å tenke profesjonsutøvelse på her i Serjen:

 

"A man who does not leave the world a better place than he found it is not a man".

 

Selv om selve sitatet er noe spisst formulert, er det akkurat det vi ønsker å få til i overført betydning. Vi vil skape verdi for våre klienter. Vi vil være en tilbyder av verdi i vår lille del av verden.

 

Vi vil, enkelt sagt, at det skal ligge noe igjen på bordet av verdi for andre etter at vi har vært der.

Visjon:

Vi ser på en visjon som en oppnåelig drøm vi alltid skal strekke oss mot. Dersom vi filtrerer bort store ord og kaller en spade for en spade, lever vi for og av våre klienter. Da gir den visjonen vi skal jobbe for å nå seg nesten selv. Vi har formulert den slik:

 

        

"Forstå og møte klientens behov!"

Misjon:

En visjon er målet. Men man må jo også ha en spesifikk formening om hvordan man skal nå et mål. Her  kommer misjonen inn. Vår misjonserklæring, som du kan lese her, forteller hvordan vi skal nå visjonen vår om å forstå og møte klientens behov: 

"Serjen Legal skal levere markedsledende juridiske tjenester til våre klienter.

Vi skal være ekspertene på å identifisere, møte og løse klientenes behov og utfordringer.

Vi skal alltid ha som mål at våre klienter, ved bruk av våre tjenester, opplever en merkbar positiv effekt privat, profesjonelt eller i næring.

Dette skal vi oppnå ved å bygge en bedriftskultur som fremelsker og verdsetter faglig ekspertise, problemløsningskompetanse, mellommenneskelig raushet, kompetanseutveksling og klientfokus.

bottom of page